Порядок видачі Технічних умов та приєднання об’єктів будівництва до централізованих мереж водопостачання та водовідведення. Калуш.

1. Отримати Технічні умови для приєднання до мереж водопостачання та водовідведення.

Для одержання технічних умов необхідно звернутись до КП «Водотеплосервіс» за адресою

м. Калуш, вул. Окружна, 8 тел. (03472) 6-54-37 Факс 6-54-37 моб.тел0952602348,з наступним переліком документів:

  • Заява замовника на отримання технічних умов;
  • Копія паспорта, ідентифікаційного коду, установчих документів замовника;
  •  Копія документу який підтверджує право власності/користування земельною ділянкою таоб’єкту приєднання.;
  • Копія дозволу на будівництво об’єкту містобудування;
  • Викопіювання із генплану об’єкту приєднання та земельної ділянки (в масштабі 1:500)із зазначенням підземних інженерних комунікацій;
  • Для отримання технічних умов на підключення об’єкту до відомчих мереж водопостачання та водовідведення Замовнику додатково необхідно надати письмовий дозвіл власника мереж, через які здійснюється водопостачання або скид стічних вод;
  • При проходженні мережі по приватній земельній ділянці – завірений підписом дозвіл власника (співвласників);
  • Опитувальний лист з характеристикою об’єкту та розгорнутими відомостями про потребу у воді та водовідведенні, підписаний замовником і проектною організацією;
  • Документ про сплатувартостівиготовленнятехнічних умов.

2.КП «Водотеплосервіс» після отримання від замовника усіх необхідних документів, протягом 10-ти днів видає технічні умови на підставі опитувального листа на приєднання об’єкта замовника до систем централізованого водопостачання та водовідведення з урахуванням потужностей споруд, пропускної спроможності мереж, із зазначенням умов для проектування вводу: місця підключення, місця розташування водомірного вузла, умов для влаштування проміжного резервуара і насосів – підвищувачів тиску, або повертається замовнику пакет документів із зауваженнями Технічної ради.

3. Вузли обліку повинні розташовуватись на мережі споживача, як правило, на межі балансової належності мереж виробника та споживача, або за згодою виробника в приміщеннях, розташованих безпосередньо за зовнішньою стіною будівлі в місці входу водопровідного вводу. Приміщення, розташування та інші деталі встановлення вузла обліку води повинні відповідати вимогам п. 13, ДБН В.2.5-64: 2012.

У разі, коли межа балансової належності знаходиться на відстані від будинку, будівлі або споруди, водомірний вузол встановлюється якомога ближче до місця приєднання, в камері (чи колодязі діаметром не менше 1,2м). Ця камера повинна мати вхід, обладнаний похилими сходинками, захист від ґрунтових, талих і дощових вод, інших шкідливих впливів.

Із споживачем складається Протокол узгодження місця встановлення вузла обліку питної води.

При встановленні вузла обліку на стороні споживача на межі майнової належності якомога ближче до точки приєднання в камері чи колодязі – вважати такий вузол обліку комерційним.

А якщо безпосередньо за зовнішньою стіною житлового будинку садибного типу в місці входу водопровідного вводу, то вважати такий вузол обліку розподільним.

При наявності загального вуличного вузла комерційного обліку різниця між загальним обсягом спожитої питної води та вуличним вузлом комерційного обліку розподіляється між споживачами, будівлі яких, оснащені вузлами розподільного обліку.

В разі улаштування обліку в камері чи колодязі обов’язково застосовувати прилад обліку води типу «мокрохід» або «напівмокрохід», що має ступінь захисту ІР 68 та відношення номінальної витрати до мінімальної витрати R≥160, при використанні в роботі як в горизонтальному так і в вертикальному положенні.

4. Виготовлення проектної документації.

Проектна документація виготовляється проектною організацією, яка має відповідну ліцензію (сертифікат) на виконання проектних робіт. В дану проектну організацію надаються виготовлені Технічні умови від КП «Водотеплосервіс».

5.Один примірник виготовленої проектної документації надати до КП «Водотеплосервіс» для узгодження та зберігання(проектна документація надається до Виробничо технічного відділу КП «Водотеплосервіс», (2 поверх, вул. Окружна, 8).У випадку, коли в проектній документації виявлені відхилення від Технічних умов або відповідних нормативних документів, КП «Водотеплосервіс» протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня отримання проекту має надати замовнику лист із зауваженнями та рекомендаціями щодо доопрацювання.

6. Виконання монтажних робіт по будівництву мереж водопостачання та водовідведення у відповідності до проектної документації.(монтажні роботи виконуються організацією, яка має дозвільні документи на проведення даного виду робіт або КП «Водотеплосервіс»).

7. Для здійснення приєднання побудованих мереж водопостачання та водовідведення замовник (забудовник, експлуатуюча організація) надає у Виробничо-технічний відділпідприємства необхідний перелік документів, а саме:

узгоджений інженерними службами міста робочий проект;

виконавчу документацію побудованих мереж, в тому числі:

1. Акт виконаних робіт з монтажу водопроводу та (або) каналізації форми № КБ-2в;

2. Виконавчу схему із зазначенням довжин, діаметрів, глибини закладання трубопроводів та їх висотних відміток. План приміщення для встановлення вузла обліку води в масштабі 1:100 та місця розташування водомірного вузла. Монтажну схему водомірного вузла зі специфікацією обладнання (масштаб 1: 5 – 1: 20);

3. Акт закриття прихованих робіт;

4. Акт гідравлічного випробування мережі водопроводу;

5. Акт на пролив зовнішньої каналізації;

6. Сертифікати на використані під час будівництва матеріали;

7.Акт проведення промивання та дезінфекції побудованих водопровідних мереж;

8. Заяву на приєднання обєкту до інженерних мереж.

8. Наданий замовником пакет документів розглядається технічною радою підприємства.

9. Начальники дільниць разом з інженером з технічного нагляду та інженером з метрології перевіряють обєкт будівництва відповідно до виконавчої документації та складають набір робіт на приєднання до інженерних мереж м. Калуша.(Невиконання вимог Технічних умов та невідповідність місця встановлення засобів обліку води відповідно до Технічних умов є підставою для відмови абоненту в приєднанні до систем комунального водопостачання та водовідведення).

10. Проведення оплати за підключення до мереж централізованого водопостачання та водовідведення у відповідності до отриманого рахунку від КП «Водотеплосервіс».

11.Приєднання побудованих мереж водопостачання та водовідведення замовника до мереж централізованого водопостачання та водовідведення м. Калуш виконується представниками КП «Водотеплосервіс».

12. Підписання Акту встановлення межі експлуатаційної відповідальності між надавачем послуг з водотеплопостачання та водовідведення (КП “Водотеплосервіс”) та Споживачем послуг.

13. Опломбування лічильника працівником КП «Водотеплосервіс» (у разі відсутності зауважень).

14. Укладення договору з КП «Водотеплосервіс» про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення .

Розмір плати за видачу Технічних умов на підключення об’єктів до мереж

централізованого водопостачання та водовідведення м. Калуш на 2020рік.

СпоживачіВодопостачанняВодовідведенняВодопостачання та Водовідведення
Населення (фізичні особи)975 грн.905 грн.1 710 грн.
Комунальні підприємства та бюджетні установи1065 грн.987 грн.1 860 грн.
Юридичні особи, фізичні особи – підприємці1330 грн.1235 грн.2 330 грн

Прийомні дні: Понеділок –  Четвер,  з  8.00- 17.00,  П’ятниця,  з  8.00 15.00

(дана інформація станом на 31.12.2020р.)