Порядок видачі Технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення КП «Калуська енергетична Компанія»

Порядок видачі Технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення КП «Калуська енергетична Компанія»

1. Даний Порядок розроблений на підставі «Правил користування системами централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення в населених пунктах України» (далі Правила), затверджених наказом Міністерства з питань житлово- комунального господарства України №190 від 27.06.2008 року (у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 19 квітня 2021 року N 97), Постанови КМУ від 21 липня 2005 року №630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», ДСТУ 8994: 2020 Інженерне обладнання будинків та споруд «Вузли обліку холодної питної води», Технічні вимоги та Порядку оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 09 серпня 2018 року № 206, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2018 року за № 990/32442.

2. Для отримання технічних умов на водопостачання та каналізування об’єкту, замовнику необхідно письмово звернутись в КП «Калуська енергетична Компанія» за адресом м. Калуш, вул. Окружна, 8 з наступним переліком документів:

  • заяву;
  • опитувальний лист (до Правил користування системами централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення в населених пунктах України (пункт 3 розділу III));
  • ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території – в масштабі 1:500 із зазначенням підземних інженерних комунікацій (при необхідності);
  • копії документів, які підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;
  • викопіювання з містобудівної документації зі схемою прив’язки до систем водопостачання та водовідведення, яка пропонується;
  • копію дозволу на спеціальне водокористування та копію спеціального дозволу на користування надрами (у разі наявності обов’язку щодо їх отримання);
  • розрахунок витрат водоспоживання і водовідведення об’єкта згідно з діючими нормами, завірений підписами керівника проєктної організації та замовника;
  • у разі наміру замовника приєднатися до водопровідної мережі та/або мережі водовідведення, які не належать виконавцю послуги з централізованого водопостачання / централізованого водовідведення, додатково надається погодження (згода) власника цих мереж.
  • документ про сплату вартості виготовлення технічних умов.

Також необхідно зазначити, що при розробці Технічних умов у кожному конкретному випадку окремо може визначатися додатковий перелік документів і узгоджень, які необхідні для їх розробки.

3. Виробник узгоджує приєднання водопровідних вводів субспоживачів до водопровідних мереж споживачів за умови наявності згоди споживачів.

Для отримання Технічних умов на підключення об’єкту до мереж водопостачання та водовідведення багатоквартирного житлового будинку Замовнику необхідно надати письмовий дозвіл власника внутрішньо будинкових мереж (Управляючі компанії, ЖБК, ОСББ або ін.) на підключення об’єкту до внутрішніх мереж багатоквартирного житлового будинку.

4. Виробничо технічний відділ приймає повний пакет документів. При виявленні відсутності деяких документів весь пакет повертається замовнику.

5. По розгляду Технічних умов чи видачі Технічних умов скликається технічна рада.

Склад технічної ради:

Голова технічної ради – директор КП «Калуська енергетична Компанія»;

Секретар технічної ради – інженер 1 категорії.

Члени технічної ради КП «Калуська енергетична Компанія»: головний інженер, заступники директора, головний економіст, начальник юридичного відділу, начальник абонентського відділу, начальник дільниці з тепловодопостачання, начальник дільниці з водовідведення, начальник дільниці з ремонту і експлуатації КВП і А та електроустаткування, начальник дільниці з експлуатації та ремонту автотранспорту

 При необхідності можуть залучатися й інші працівники підприємства.

Технічна рада розглядає подані заяви та виносить рішення про можливість приєднання до мереж централізованого водопостачання та (або) водовідведення по кожному об’єкту окремо, про що складається протокол засідання технічної ради.

6. Для розроблення Технічних умов проводиться обстеження представниками служб водопостачання та/або водовідведення об’єкту та встановлюються точки приєднання та точки розподілу.

7. Після опрацювання всіх документів, інженером І категорії готуються Технічні умови та надаються для розгляду технічною радою.

8. Підприємство видає замовнику Технічні умови згідно з поданою заявою протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви, з урахуванням потужностей споруд та пропускної спроможності мереж систем централізованого водопостачання та водовідведення, із зазначенням умов для проектування вводу: місця приєднання, місця розташування водомірного вузла з водо лічильником або витратоміром іншого типу, які занесені в Державний реєстр засобів вимірювальної техніки, умов для влаштування проміжного резервуара і насосів – підвищувачів тиску, масловловлювачів, жировловлювачів на мережах водовідведення та інших умов.

9. При видачі Технічних умов Замовнику обов’язково надаються графічні матеріали із нанесенням відповідних інженерних мереж та місць приєднання до них об’єкта будівництва які є не від’ємним додатком до технічних умов.

10. Технічні умови, після узгодження технічною радою реєструються та видаються замовнику під підпис.