Система водопостачання

Комунальне підприємство «Водотеплосервіс» здійснює постачання питної води для населення і підприємств міста Калуш, Івано-Франківської області.

Система водопостачання міста зонована на три підйоми. Джерело водопостачання  – басейн річки Лімниці.

На даний час для забору води служать чотири водозабірні насосні станції І підйому: насосні станції Блок 1,2,3 на водозаборі «Добровляни» (забезпечують 95% добової подачі води) та насосна станція на водозаборі «Парк» (5%). З насосних станцій І підйому в районі с. Добровляни вода подається на резервуари чистої води (РЧВ) загальним об’ємом 24 тис. м3 (2 од. по 10 тис. м3 та 2 од. по 2 тис. м3) водопровідної насосної станції ІІ підйому на вул. Павлика.

З ВНС ІІ підйому вода надходить в розподільчу мережу міста.

Для створення достатнього тиску на багатоповерхову забудову, працюють 26 підкачувальних насосних станцій ІІІ підйому. З водозабору каптажного типу «Парк» вода подається безпосередньо в міську мережу старої частини міста. Водозабір «Хотінь» з вересня 2013 року знаходиться в резерві.

Після реконструкціїводозабору «Добровляни» (введений в експлуатацію 27.02.2015 року), яка була здійснена в межах Проекту «Розвиток міської інфраструктури» та фінансувалась 100% за рахунок коштів Позики (Угода про позику №4869-UA від 26.05.2008) вся піднята вода проходить знезараження та за своїми фізико-хімічними показниками та якістю відповідає вимогам ДержСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Вода, що піднімається з водозабору «Добровляни» поступає на новозбудовану Станцію вимірювання та знезараження, і тут знезаражується розчином гіпохлориту натрію.

Вода, яка піднята з водозабору «Парк» проходить знезараження ультрафіолетовим  (УФ) випромінюванням, яка призначена для застосування людиною. Знезараження води здійснюється в результаті прямої дії потужного короткохвильового УФ випромінювання на бактеріальну мікрофлору води, що знезаражується.

 

Загальна протяжність водопровідних мереж становить 166,93 км

З них: водогонів – 105,6км (64,0%); вуличних мереж – 41,63 (25,0%); внутрішньо- квартальних мереж – 19,7 км (11,0 %).

         Кількість населення, яке користується послугами станом на 01.01.2016р. – 58 238 осіб.

         Питоме споживання води 74,45 л/добу/спож.

         Питоме споживання енергії – 0,813 кВт-год/м³

Система водопостачання, що експлуатується підприємством,

складається з 3-х підйомів:

            Водозабір «Добровляни» ВНС-І підйому, в який входять три водопровідні насосні станції:

Блок 1 з проектною продуктивністю 24 000м3/добу, забір води здійснюється із 33 інфільтраційних свердловин;

Блок 2 з проектною продуктивністю 28 800м3/добу, забір води здійснюється із 32 інфільтраційних свердловин;

Блок 3 з проектною продуктивністю 40 000м3/добу – поверхневий водозабір

Станція вимірювання та знезараженняпоєднає в собі кілька функцій:

     – З’єднання з трьох напірних трубопроводів Блоків 1, 2 і 3, щоб зменшити втрати тиску та  збільшити безпеку постачання в разі прориву труб.

     – Вимірювання витрат води на кожному трубопроводі на вході або на виході (в залежності від крос-з’єднань).

     – Автоматичне дозування гіпохлориту натрію для знезараження води

ВНС „Парк” з проектною продуктивністю 2 400м3/добу(знезараження питної води здійснюється ультрафіолетовим випромінюванням), забір підземних вод з каптажного колодязя

ВНС «Хотінь» (знаходиться в резерві з жовтня 2013р.);

            Водопровідна насосна станція (ВНС) ІІ-го підйому продуктивністю 40 800 м3/добу, 4 резервуари чистої води (РЧВ) із збірного залізобетону загальним об’ємом 24 тис.м3

Підкачуючі насосні станції(27 ПНС-ІІІ підйому) обладнані комплексними автоматичними насосними станціями WILO у складі яких шафа управління насосами з одним ПЧ), трубопроводами обв’язки, заслінками, клапанами. Встановлено прилади технологічного обліку води

Загальна довжина трубопроводів у системі водопостачання становить 172,9 км, що прокладені, в основному, із сталевих та чавунних труб. Подача води споживачам забезпечується цілодобово.

Середня добова подача води в м. Калуш становила 16 350 м3/добустаном на 01.01.2016р, 14 760 м3/добустаном на 01.01.2018р

Кількістьнаселення, якекористуєтьсяпослугамистаном на 01.01.2016р. – 58 238 осіб.58 368

Питомеспоживання води74,45 л/добу/спож. 73,04

Питомеспоживанняенергії- 0,813 кВт-год/м³, 0,445

Основні проблеми функціонування централізованої системи водопостачання:

37,6% водопровідних мереж підприємства вже використали свій термін експлуатації,

Крім того, готується передача на баланс підприємства близько 40 км трубопроводів, не облікованих, які теж знаходяться в аварійному стані

Мережа водопостачання

Усього мереж

Ветхих та аварійних

 
 

км

%

км

%

 

Водоводи

105,60

64,00

42,00

39,00

 

Вулична мережа

40,70

24,00

12,50

30,70

 

Внутрішньоквартальна та дворова мережа

19,70

12,00

8,00

41,00

 

Усього

166,00

100

62,50

37,60

 

Аварійний стан трубопроводів призводить до

 – кількість аварій на мережі водопостачання за 2014р. – 717, за 2015р. – 360.

– значних втрат води у водопровідних мережах що становить 60 – 65% від піднятої води,

– зростання питомих витрат електроенергії;

– значних фінансових витрат підприємства;

– погіршення якості надання послуг з водопостачання.

            Велика кількість прихованих поривів на аварійних водопроводах призводить до розмивання ґрунтів та їх просідання, провалів, що призводить до переломів чавунних труб та зміщення їх раструбів.

Указом президента України №145/2010 територію міста Калуша оголошено зоною надзвичайної екологічної ситуації. Розташування хвостосховищ родовищ калійних солей, у яких зберігаються висококонцентровані розсоли калійних солей, призводить до значної засоленості ґрунтів, що спричиняє хімічну корозію стальних водопроводів та їх прискорене руйнування.

У результаті впровадження проекту реконструкції систем водопостачання м. Калуша очікується: збільшення кількості абонентів КП “Водотеплосервіс” і відповідне зростання надходжень за реалізацію води мешканцями міста, зменшення виробничих витрат на експлуатацію системи водопостачання за рахунок покращення гідравлічних характеристик водопровідної розподільної мережі, зменшення втрат води, обсягів подачі води в систему та кількості споживаної електроенергії; зменшення ризику інфекційних захворювань через зменшення аварійності водопровідної мережі міста.

У результаті зменшення витоків з трубопроводів розподільної мережі зменшуються втрати електроенергії на транспортування води, що важливо, оскільки питоме енергоспоживання на видобування та транспортування води у водопровідній системі м. Калуша достатньо високе і дорівнює 0,813 кВт×год/м3.